Takım Olgusuna Giriş
Kimler katılmalı: Aynı projede çalışanlar veya yeni oluşmuş bir takımda, takım elemanlarının etkin bir şekilde beraber çalışabilme becerilerini en kısa sürede geliştirmeye gereksinim duyanlar.

Bu program, yeni oluşmuş takımları, hızlı bir şekilde yüksek performans gösteren takımlara dönüştürür. Takım içinde, etkin iletişim ve insan ilişkileri yeteneklerinin oluşmasını sağlar. Yeni oluşmuş takımlar, takım bireylerinin takıma katkıda bulunacak kişisel yeteneklerini ortaya çıkartma ve bu güçlü noktaların takımın potansiyelini nasıl artıracağını öğrenme fırsatını yakalar.

Program içeriği

● Takımı oluşturmaktan, yüksek performansa ulaşmaya kadar bir takımın aşması gereken evreleri ve bu sürecin nasıl çabuk atlatılacağını anlamak.
● Güven oluşturmak ve birbirine destek olmak.
● Daha çok ölçülebilir risk almaya dayalı davranış biçimini desteklemek amacıyla takım elemanları arasında iddialaşmayı teşvik etmek (encourage challenge).
 Bireysel katkıların önemini doğru değerlendirmek.
● Takım içinde güçlü ilişkiler kurmak.
● Takımın hedeflerini anlamak ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirlemek.
● Takımı ileri götürmek için açık ve net aksiyon planları geliştirmek.

Katılımcıya ve kuruma yararları

● Çabuklaştırılmış ve geliştirilmiş etkin bir takımdaşlık olgusu.
● İşi sonuca ulaştırmayı ve devamlılığı sağlamak için daha büyük kararlılık.
● Takım elemanları arasında daha çok güven ve dayanışma duygusu.
● Çatışma ve meydan okumayı olumlu bir güç haline getirebilme yeteneği.
● Her takım elemanının yapabileceklerini takımın ve kurumun yararına artırabilme yeteneği.
● Yeni oluşmuş bir takım içinde bireylerin artan güven duygusu.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.