Takım Rolleri

takim-rolleri
Takım Rolleri
Kimler katılmalı: Takım olarak sürekli gelişmek isteyen ve performanslarını değerlendirme gereksinimi duyan var olan takımlar. Ayrıca takımlarını yeniden odaklamak isteyen veya yeni elemanlar katmak isteyen takımlar için de uygundur.

Bu program, var olan takımların daha yüksek bir performans sergilemelerine yardımcı olur. Takımların var olan belli başlı güçlü yönlerini tanıma ve önlerindeki zorlukları yenebilmek için güvenle stratejik planlama yapmalarını sağlar. Eğitim danışmanı, takımların başarıya engel teşkil eden sorunları belirlemelerine ve halen var olan performans düzeylerini artırmanın yollarını bulmalarına yardımcı olur.

Program içeriği

● Yüksek performans gösteren takımların özellikleri. Takımın güçlü olduğu ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya çıkartmak için anket (questionniare) kullanmak.
●  Takım ruhu: Olgusunu geliştirmek ve olası engelleri belirlemek.
●  Takım rolleri: Takım içinde gerekli yetenekleri belirlemek için çeşitli yöntemler kullanmak.
●  Vizyon kazandırmak: Takımın halen var olan durumunu gözden geçirmek ve gelecekte yapmak istedikleri ile ilgili fikir birliğine varmak.
●  Takım içinde güven duygusunu geliştirmenin önemini anlamak.
●  Takımda Güven: Takımın aksiyon planı.

Katılımcıya ve kuruma yararları

●  Takım elemanlarının takım hedefleri ile yeniden ilgilenmesini sağlamak.
●  Daha fazla takım etkinliği.
●  Takım elemanları arasında daha iyi ilişkiler.
●  Daha yüksek motivasyon ve başarma arzusu .
●  Başarıya engel olabilecek ögeleri daha doğru öngörmek ve nasıl baş edilmesi gerektiğini saptamak.

For more information about this program contact us