Yaklaşımımız

Gelişme ve olumlu değişim için gerekli olan, bireyin kendini tanımasıdır. Bireyleri öğrenmeye teşvik etmek de, başarılı bir kurumsal değişimi gerçekleştirmenin en önemli unsurudur.

Outdoorturkölçülebilir risk almanın teşvik edildiği gerçeğe uygun deneyimlerle, çalışanlarınızı kabuklarından çıkartıyor! Outdoorturk’ün yaklaşımı, hem kalbe hem de akla hitap ettiği için, katılımcılar açılır, daha çabuk öğrenir ve hatırlar.

Outdoorturk, yöntemlerini belirlerken, “Hangi yöntemler kullanılmalı?” sorusunun değil, “Hangi yöntemler öğrenmeyi kolaylaştırır?” sorusunun cevabını arar.

Outdoorturk, en yeni uygulamalar ve kurumunuza özel etkin metaforlarla takımınızı güçlendiriyor. İş dünyasında kabul gören değerler ile üst düzey takımınızın davranış biçimleri arasındaki bağı inceliyor.

Eğitim Yöntemlerimiz

Eğitimlerin çoğu, kurumunuzun performans ve değerlendirme süreçlerine entegre edilir. Birebir yönlendirme seansları, grup tartışmaları, kişisel gelişim planları, öğrenim sürecini kaydetme ve yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanılır. Bu sayede iş yaşamına dönüldüğünde de öğrenme süreci devam eder.

Outdoorturk, bireylerin gerçek öğrenme arzularını ortaya çıkarmak için, uzman olduğu Yüksek Performans, Takım Ruhu, Liderlik ve Duygusal Zeka alanlarının en son uygulamalarına yer verir.

Outdoor eğitimlerinde, öğrenme sürecini hızlandıran ve kalıcı kılan, amaca uygun aktivitelerin birebir uygulanmasıdır. Katılımcılar; gözlemler, gözlemlerini yansıtır, ekip içi paylaşımda bulunur. Eğitim  sırasında yaşadıklarıyla, ofis ortamında yaşadıklarını karşılaştırır. Böylece, bireysel farkındalığını artırma ve ekip bilincini pekiştirme fırsatı elde eder.

Outdoor eğitimlerine destek olarak, kişilik özelleklerini yansıtıcı testler uygulanır. Eğitim esnasında çekilen filmler ise etkin bir geri bildirim aracı olarak kullanılır.

Katılımcıların karşılaştıkları herhangi bir sorunu, çıkmaz bir durumu anlamalarını sağlamak için programlarda teoriye de yer verilir. Teorik bilgiler, doğada yapılacak aktivitelerin öncesinde aktarılır. Sınıf düzeninde gerçekleşen bu eğitimde, verilen bilgiler doğrultusunda ortaya çıkan tüm fikirler tartışılır.

Outdoor eğitimlerinde, teorik bilgilerin uygulaması yapılır.