Yönetim Olgusuna Giriş
Kimler katılmalı: Birinci ve ikinci düzey yöneticiler

Program içeriği

● Öğrenme yetenekleri. Deneysel öğrenme döngüsü ve bunu kullanma becerisi.
● Kendinin farkına varmak. Kendi kendini değerlendirme, katılımcı ile aynı düzeydekilerin geri bildirimleri ve gözlemleri.
● Liderlik stilleri ve liderlik egzersizleri. Duruma göre liderlik ve fonksiyonel liderlik.
● Geri bildirim yetenekleri. Geri bildirim modelleri ve aynı düzeydeki kişilerin gözlemleme yöntemlerini kullanmak.
● İletişim yetenekleri.
● Çatışma yönetimi.
● Takım ruhu ve etkin takım çalışması.
● Diğerleri üzerinde kişisel etki bırakmak.
● Sürekli kişisel gelişim ve hareketleri planlama. Ölçülebilir hedefler koymak.
● Davranış biçimleri.

Katılımcıya ve kuruma yararları

● Diğerlerini yönetmek ve iş hedeflerine ulaşmak için daha çok yetenek kazanmak. Stratejiler geliştirmek.
● Bir yönetici olarak kuvvetli yönlerin ve geliştirilmesi gereken alanların, diğerleri üzerindeki etkinin daha çok farkına varmak.
● Değişik liderlik stillerinin yararlarını daha iyi anlamak.
● Aynı düzeydeki, direkt olarak rapor verilen kişi ve yöneticilerle daha açık iletişim kurma yeteneğini geliştirmek.
● Kişisel gelişimi sürekli kılmak ve direkt olarak rapor verilen kişilerin gelişimini etkin bir şekilde idare etme yeteneği kazanmak.
● Davranış biçimleri ve yapılabilecekler konusunda kalıcı bir anlayış kazanmak.
● En önemli yönetim yeteneklerini uygulama konusunda, gerekli bilgiyi kazanmak.
● Kendi rolünün önemini anlamak.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.